U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Disclaimer website Stichting het Feithenhof

Bij gebruik van deze website stemt u in met deze disclaimer. Onderstaande punten zijn van toepassing op de website www.stichtinghetfeithenhof van Stichting het Feithenhof.

  • Stichting het Feithenhof poogt de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren. Nochtans worden de getoonde gegevens zonder enige vorm van garantie verstrekt. Alle informatie op de website is onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Stichting het Feithenhof kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onvolledigheden en onjuistheden in de inhoud op de website www.stichtinghetfeithenhof.nl

  • Stichting het Feithenhof behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment en zonder voorafgaande mededeling inhoud van de website te wijzigen, te verwijderen of toe te voegen.

  • Stichting het Feithenhof biedt geen garantie voor het foutloos functioneren en aangaande de veiligheid van deze website en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade voortvloeiend uit of toegebracht door gebruik van deze website.

  • Stichting het Feithenhof kan niet aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor websites en bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks waarnaar wordt verwezen, noch voor websites en bestanden welke verwijzen naar deze website.

  • Al het materiaal op de website www.stichtinghetfeithenhof.nl, waaronder teksten, afbeeldingen en logo’s, zijn auteursrechtelijk beschermd. Stichting het Feithenhof verbiedt nadrukkelijk zonder toestemming informatie op deze website te kopiëren, te verveelvoudigen of te verspreiden. 

  • Er kan informatie verzameld worden over de gebruikers van deze website. Deze informatie wordt enkel en alleen gebruikt voor statistieken en om de website en de inhoud hiervan te verbeteren.

  • De gebruiker vrijwaart Stichting het Feithenhof van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen (en kosten hieruit voortvloeiend) welke ontstaan als gevolg van gebruik of misbruik van de website of de hier aan gekoppelde diensten.